Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Železo - test

Svoje znalosti o železe si ověř v následujícím testu. U každé otázky vyber jednu správnou odpověď.

Chemická značka železa je:
Že
Ze
F
Fe
Železo je umístěno v:
III.A skupině
III.B skupině
VIII.A skupině
VIII.B skupině
Železo:
je magnetický kov
je izolant
nepodléhá korozi
patří mezi nekovy
Při hoření železa vzniká oxid železitý, který má vzorec:
FeO3
Fe2O3
FeO5
Fe2O5
Hoření železa vyjadřuje rovnice:
Fe + O2 Fe2O3
4 Fe + 5 O2 2 Fe2O5
4 Fe + 3 O2 2 Fe2O3
Fe + O2 Fe2O5
Hoření železa je:
chemické slučování (syntéza)
chemický rozklad (analýza)
chemické nahrazování (substituce)
podvojná záměna (konverze)