Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Železo - otázky a úkoly

 1. Jaké vlastnosti má železo?
 2. Kontrola
  Železo je stříbrolesklý pevný kov. Dobře vede elektrický proud. Má magnetické vlasnosti. Je tažné a kujné. Na vzduchu rychle podléhá korozi (vzniká rez).
 3. Hoří železo?
 4. Kontrola
  Železo hoří pouze ve formě prášku. Kusové železo nehoří, proto z něj můžeme vyrábět např. nádobí.
 5. Kde se železo vyskytuje?
 6. Kontrola
  Železo se vyskytuje ve formě nerostů (železných rud), v lidských krvinkách, v meteoritech...
 7. Jak se vyrábí železo?
 8. Kontrola
  Železo se vyrábí ze železných rud ve vysoké peci. Oxid železitý se redukuje uhlíkem koksem).
 9. Co je to odpich?
 10. Kontrola
  Odpich označuje vypouštění železa nebo strusky. Provádí se zhruba každé dvě hodiny.
 11. K čemu slouží ve vysoké peci struska?
 12. Kontrola
  Struska obaluje vyrobené železo a chrání jej před oxidací kyslíkem.
 13. Co je to zkujňování železa? Proč se provádí?
 14. Kontrola
  Zkujňování označuje odstranění nekovových prvků (C, Si, S, P) ze surového železa. Příměsové prvky se odstraní oxidací kyslíkem. Zkujňováním vzniká ocel. Ocel má jiné vlasnosti než surové železo (jě měkčí a kujná) a může se dále zpracovávat.
 15. Jak vzniká popouštěná a jak zakalená ocel?
 16. Kontrola
  Ocel zahřejeme na vysokou teplotu. Pokud ocel nacháme pomalu zchládnout, vzniká popouštěná ocel. Pokud ji ale prudce ochladíme, vzniká zakalená ocel.
 17. Zapiš chemickou rovnicí hoření železa v chloru.
 18. Kontrola
  2 Fe + 3 Cl2 2 FeCl3
Pokračovat