Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Železo - shrnutí

Železo je stříbrolesklý pevný kov. Dobře vede elektrický proud. Má magnetické vlasnosti. Je tažné a kujné. Na vzduchu rychle podléhá korozi (vzniká rez).

Železo je jedním z nejrozšířenějších prvků na Zemi. Nerosty, které obsahují takové množství železa, že je z nich můžeme vyrábět, se nazývají železné rudy (např. magnetit, hematit, siderit, limonit). Železo se nachází v meteoritech. Atomy železa jsou součástí červeného barviva lidských krvinek - hemoglobinu.

Železo se vyrábí ve vysoké peci redukcí železných rud koksem (uhlíkem). Surové železo se nazývá litina, protože se odlévá do forem. Je tvrdé ale křehké. Slouží k výrobě radiátorů, nádobí nebo železných součástek strojů.

Surové železo se dále zpracovává na ocel zkujňováním (odstraněním C, Si, P, S). V konvertorech se příměsi oxidují vzdušným kyslíkem. V nístějových (Siemens-Martinských pecích) se oxidují kyslíkem vázaným v oxidu železitém. Nejčistěší ocel vzniká v elektrických pecích. Ocel je měkčí než surové železo a je kujná.

Ocel se dále upravuje přimíšením jiných prvků (speciální druhy ocelí) nebo teplem (vzniká popouštěná nabo kalená ocel).

Práškové železo je hořlavé. Železo je neušlechtilý kov. Se zředěnou kyselinou sírovou reaguje za vzniku vodíku a síranu železnatého. S koncentrovanou kyselinou sírovou se pasivuje.

Pokračovat