Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Výroba oceli

Surové železo se dále upravuje tzv. zkujňováním. Zkujňování je odstranění uhlíku, křemíku a nežádoucích příměsí. Vzniká ocel.

Ocel vzniká zkujňováním železa. Je měkčí než železo a je kujná.

Zkujňování se provádí v ocelárnách. Ocel se vyrábí:

Speciální oceli

Speciální oceli se vyrábí přidáním jiných prvků. Chromniklová ocel obsahuje chrom a nikl, titanová ocel titan, další druhy ocelí mohou obsahovat mangan nebo vanad. Příměsy jiných prvků dodávají oceli různé vlastnosti.

Úprava oceli teplem

Ocel se dá upravovat teplem (zahřeje se na vysokou teplotu). Pokud se pak nechá pomalu zchládnout, je méně tvrdá a dá se snadno ohýbat. Taková ocel se nazývá popouštěná. Pokud ale rozžhavenou ocel prudce zchladíme, je tvrdá a lámavá. Nazývá se zakalená ocel.

Pokračovat