Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Výroba železa

Železo se vyrábí z železných rud ve vysoké peci za vysokých teplot.

Nejdůležitější železné rudy jsou:

magnetovec, magnetitkrevel, hematithnědel, limonitocelek, siderit

vysoká pec

Vysoká pec

Vysoká pec je stavba, která je vysoká 30 až 50 m. Výroba železa probíhá za vysokých teplot (až 1800 ºC), proto musí být pec zevnitř vyzděna žáruvzdorným materiálem. Vysoká pec pracuje nepřetržitě několik let. Shora se do ní zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady (vápenec). Zdola se vhání předhřátý vzduch obohacený kyslíkem.


Suroviny se nejprve v peci vysuší. Koks je téměř čistý uhlík. Při jeho spalování vzniká velké množství tepla a oxid uhelnatý, který slouží jako redukční činidlo.

Spalování koksu:

C + O2 CO2
CO2 + C 2 CO

Redukce železa oxidem uhelnatým nebo přímo uhlíkem:

3 CO + Fe2O3 2 Fe + 3 CO2
3 C + Fe2O3 2 Fe + 3 CO

Železná ruda, která se vytěží není čistá. Obsahuje spoustu hlíny a jiných materiálů. Tyto látky spolu s vápencem tvoří tzv. strusku. Struska obaluje železo a chrání jej před oxidací kyslíkem (aby opětovně nevznikal oxid železitý).

Železo i struska se vypouští ve spodní části vysoké pece. Vypouštění se provádí asi každé dvě hodiny a nazývá se odpich.

Ve vysoké peci vzniká surové železo - litina. Litina obsahuje jako příměs 4-5 % uhlíku, křemík, síru, fosfor a další prvky. Tyto příměsy způsobují, že litina je tvrdá, ale křehká (snadno se láme). Zpracovává se odléváním do forem.

Litina je surové železo, které se odlévá do forem. Je tvrdá ale křehká.

Litina se používá k výrobě radiátorů, součástek strojů, kotlů, nádobí apod.

litinové nádobí
Pokračovat