Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Vlastnosti vodíku

schéma atomu vodíku

Atom vodíku obsahuje v el. obalu jeden elektron. Samostatný atom vodíku je nestabilní a je velmi reaktivní. Říkáme mu vodík ve stavu zrodu.

Z atomu vodíku se může jeden elektron odštěpit. Vznikne tak kation vodíku.

H - 1 e- H+

schéma molekuly vodíku

Nebo se může atom vodíku sloučit s jiným atomem vodíku. Dva atomy vodíku se spojí chemickou vazbou a vznikne molekula H2. Každý z obou atomů poskytne do vazby jeden elektron. Oba atomy elektronový pár sdílí. Mají tudíž zcela zaplněnou valenční vrstvu elektronů. Molekula vodíku je mnohem stálejší než samotné atomy vodíku.

Plynný vodík tvoří dvouatomové molekuly H2

Vodík se vyskytuje ve třech izotopech:


Lehký vodík a deuterium se vyskytují ve směsi, ve které je 99,98% lehkého vodíku a asi 0,02% deuteria. Tritium je radioaktivní. Jeho výskyt je zanedbatelný.

Urči počty částic v izotopech vodíku.

izotop11H21H31H
počet elektronů
počet protonů
počet neutronů

Vlastnosti vodíku:

Pokračovat