Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Hoření vodíku

Zkoušku na výbušnost opakujeme několikrát, pokaždé s novou zkumavkou! Pokud bychom zapomněli udělat zkoušku na výbušnost, mohla by celá aparatura vybuchnout a přivodit zranění.

Pokud již není v aparatuře přítomen vzduch, vodíku ve zkumavce neštěkne, ale shoří namodralým plamenem. V tomto okamžiku můžeme bezpečně zapálit vodík unikající hořákovou trubičkou. Nad hořící vodík umístíme suchou kádinku. Po chvíli se stěny kádinky orosí.

Vodík je hořlavý plyn. Při hoření se vodík slučuje s kyslíkem a vzniká voda.

2 H2 + O2 2 H2O

Pokračovat