Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Vodík - test

Vyber všechny správné odpovědi. U některých otázek může být více správných odpovědí.

1. Chemická značka vodíku je:
V
H
N
O
2. Vodík je umístěn v:
I.A skupině
I.B skupině
1. periodě
2. periodě
3. Vodík je:
bezbarvá kapalina
namodralý plyn
bezbarvý plyn
plyn lehčí než vzduch
4. Při slučování vodíku s kyslíkem:
vzniká sloučenina H2O2
vzniká sloučenina H2O
vzniká teplo
se spotřebovává teplo
5. Izotop vodíku 2H:
se nazývá lehký vodík
se nazývá těžký vodík
obsahuje 2 neutrony
obsahuje 2 protony
6. Oxidační číslo vodíku v molekule vodíku je:
-II
-I
0
I
7. Oxidační číslo vodíku může být:
-II
-I
0
I
8 Ve které z následujících sloučenin je obsažen vodík?
voda
kyselina chlorovodíková
amoniak
oxid hořečnatý
9. Vodík se v současné době využívá:
k plnění horkovzdušných balonů
k výrobě ztužených tuků
jako nejběžnější palivo do automobilů
ke svařování
10. Vodík můžeme připravit:
reakcí neušlechtilých kovů s kyselinou
reakcí ušlechtilých kovů s kyselinou
reakcí alkalických kovů s vodou
rozkladem peroxidu vodíku