Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Uhlík - otázky a úkoly

 1. Vyjmenuj formy přírodního uhlíku.
 2. Kontrola
  Grafit (tuha) a diamant.
 3. Vyjmenuj uměle vyráběné formy uhlíku.
 4. Kontrola
  Umělé diamanty, fullereny, saze, aktivní uhlí, koks.
 5. Jaké vlastnosti má tuha?
 6. Kontrola
  Tuha je černá a měkká, snadno se otírá. Vede el. proud.
 7. Jaké vlastnosti má diamant?
 8. Kontrola
  Diamant je bezbarvý a velmi tvrdý. Je hořlavý.
 9. Která forma uhlíku se používá do filtrů plynových masek. K čemu slouží?
 10. Kontrola
  Ve filtrech plynových masek je aktivní uhlí. Na jeho velký povrch se mohou vázat plynné jedovaté látky.
 11. Jak se provádí důkaz oxidu uhličitého?
 12. Kontrola
  Oxid uhličitý zavádíme do vápenné vody. Vzniká bílá sraženina uhličitanu vápenatého.
 13. Jak vzniká skleníkový efekt?
 14. Kontrola
  Oxid uhličitý, vodní páry a methan zabraňují úniku přebytečného slunečního záření do vesmíru. Země se tak otepluje.
 15. Co je to sifon?
 16. Kontrola
  Sifon je rozpuštěný oxid uhličitý ve vodě (kyselina uhličitá).
 17. Zapiš chemickou tepelný rozklad uhličitanu vápenatého.
 18. Kontrola
  CaCO3 CaO + CO2