Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Uhlík - shrnutí

Uhlík je nekovový prvek. Dobře vede elektrický proud. Přírodní modifikace uhlíku jsou tuha (grafit) a diamant. Umělé modifikace uhlíku jsou fullereny, saze, aktivní uhlí a koks.

Grafit (tuha) je černá měkká látka. Používá se jako náplň do tužek, k výrobě žáruvzdorných kelímků a jako elektrody.

Diamant je bezbarvá forma uhlíku, je tvrdý a hořlavý. Používá se ve šperkařství, k broušení a řezání. Diamanty se vyrábí uměle. Hmotnost diamantů se udává v karátech.

Fullereny jsou uměle vyrobené látky. Využívají se v nanotechnologiích.

Saze vznikají spalováním uhlí za špatného přístupu vzduchu. Používají se jako černý pigment a jako plnidlo do pneumatik.

Aktivní uhlí má velký povrch, na který adsorbuje barviva i plynné látky.

Koks vzniká zahříváním uhlí. Slouží jako redukční činidlo při výrobě železa a k vytápění.

Oxid uhličitý CO2 je bezbarvý plyn, bez chutí a bez zápachu, těžší než vzduch. Je nejedovatý ale nedýchatelný. Nepodporuje hoření. Důkaz oxidu uhličitého se provádí vápennou vodou. Velké množství oxidu uhličitého v atmosféře se podílí na vzniku skleníkového efektu.

Kyselina uhličitá H2CO3 je bezbarvá kapalina. Je nestálá a rozkládá se na oxid uhličitý a vodu. Je obsažena v nápojích sycených oxidem uhličitým.

Uhličitany jsou soli kyseliny uhličité. Uhličitan vápenatý se vyskytuje ve formě nerostů, tvoří skořápky od vajíček a ulity některých měkkýšů, tvoří také krápníky a kotelní kámen. Uhličitany se dokazují reakcí s kyselinou chlorovodíkovou (šumí).

Pokračovat