Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Formy uhlíku

Uhlík je typický nekov. Vyskytuje ve třech různých formách (modifikacích).

  1. tuha (grafit)
  2. diamant
  3. fulleren

Všechny tři modifikace (formy) mají stejné chemické složení - uhlík. Jejich rozdílné vlastnosti jsou způsobeny různým uspořádáním atomů uhlíku.

Tuha (grafit)

grafitkrystalová mřížka grafitu

Grafit (tuha) je černá měkká látka. Atomy uhlíku jsou uspořádány ve vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou vázány pouze slabými silami, proto mohou po sobě klouzat a snadno se odlučují.

Existují dvě základní označení tvrdosti tužek. Které?

Připrav si tužky různé tvrdosti. Každou tužkou udělej na papíře několik čar. Čára vzniká tak, že se vrstvy tuhy přichytávají na papír.

Vede tuha elektrický proud?

Připravíme se dvě tuhy (z verzatilky), baterii, vodiče, krokosvorky, žárovka, kádinku s vodou a citron. Do kádinky nalijeme vodu, kterou okyselíme několika kapkami citronové šťávy. Baterii spojíme pomocí vodičů a krokosvorek s tuhami a se žárovkou. Tuhy ponoříme do kádinky s vodou.

Žárovka svítí, protože obvodem prochází elektrický proud.

Uhlík je vynikající vodič.

Grafit se používá jako náplň do tužek, jako žáruvzdorná hmota nebo jako elektroda do suchých článků (baterií).

Diamant

briliant

Diamant je bezbarvá forma uhlíku. Diamanty jsou hořlavé! Malé procento přírodních diamantů se využívá ve šperkařství


kvalitní diamanty se používají ve šperkařství krystalová mřížka diamantu

Díky zvláštnímu uspořádání atomů uhlíku diamant velmi tvrdý. Jen málo látek na světě je stejně tvrdých nebo tvrdších než diamant. Diamanty, které nelze použít k výrobě šperků, se používají na vrtání, broušení nebo řezání odolných materiálů (např. ropné vrty nebo vrtačky zubařů).

Diamant má tvrdost 10 Mohsovy stupnice tvrdosti nerostů. Zjisti, které látky tvoří ostatní stupně.
diamantový nůž

Přírodních diamantů je velmi málo a jsou drahé, proto se diamanty vyrábí uměle.

Fulleren

krystalová mřížka fullerenukopací míč

Fulleren je další modifikací uhlíku. Jeho atomy jsou uspořádány tak, že vypadají jako fotbalový míč.


Fullereny jsou uměle vyrobené látky. Vyrábí se zahřátím grafitu na vysokou teplotu.

Z fullerenu se vyrábí nanotrubičky, ve kterých můžeme např. zachytávat plyny.

nanotrubička pohed do nanotrubičky
Pokračovat