Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Rozpustnost látek - tabulka

Rozpustnost látky za dané teploty je vyjádřena počtem gramů sloučeniny, které se rozpustí ve 100 g vody.

Sloučenina0 ºC20 ºC60 ºC100 ºC
vzorecnázev
Ca(OH)2hydroxid vápenatý0,180,160,120,08
CuSO4·5 H2Opentahydrát síranu měďnatého243681205
KBrbromid draselný546586104
KClchlorid draselný28344657
KNO3dusičnan draselný1332110246
KOHhydroxid draselný97112140178
NH4NO3dusičnan amonný118192421871
NaClchlorid sodný36363740
NaHCO3hydrogenuhličitan sodný71016-
NaOHhydroxid sodný42109174347
Na2CO3·10 H2Odekahydrát uhličitanu sodného2191593542

Pokračovat