Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Rozpouštění látek

Rozpouštění pevných látek

Připrav si 4 Petriho misky. Do třech nalij studenou vodu, do poslední teplou vodu. Do první misky vhoď velký krystal skalice modré. Do druhé misky vhoď několik menších krystalků a směs míchej tyčinkou. Do třetí a čtvrté misky vhoď několik menších krystalků. Sleduj, v které Petriho misce se skalice rozpouští nejpomaleji a kde nejrychleji.

Nejrychleji se skalice modrá rozpouští v horké vodě. Nejpomaleji se rozpouští velký krystal.

S rostoucí teplotou roste rozpustnost většiny pevných látek.

Pokračovat