Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Suspenze

Suspenze je různorodá směs, která vzniká rozptýlením částic pevné látky v kapalině.

Příprava suspenze

V kádince (skleničce) rozmíchej lžičku škrobu a nechej směs stát. Škrob se rozptýlí ve vodě. Po několika minutách se část škrobu usadí na dně kádinky.

Škrob se ve vodě rozptýlí. Časem se usadí na dně kádinky.

S mnoha suspenzemi se setkáváme v domácnosti. Jsou to např. barvy, lepidla apod.

Barva se skládá z barviva (pigmentu) a rozpouštědla (voda, aceton). Podobně jako se usadil škrob v kádince, usazují se i částečky barviva v barvě. Proto je na obalu napsáno před použitím zamíchat.

barvabarva
Pokračovat