Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Sublimace

Sublimace je změna skupenství z pevného přímo na plynné. Látky, které sublimují, můžeme sublimací přečistit.

Mezi látky, které sublimují patří naftalen, jod nebo led.

Sublimace jodu

Do kádinky nasypeme lžičku znečištěného jodu. Kádinku uzavřeme baňkou naplněnou studenou vodou. Kádinku opatrně zahříváme.

Jod je kovově šedá látka. Při jeho zahřívání se uvolňují fialové páry. Jod, který se usadí na dně baňky, je čistý. Nečistoty zůstanou na dně kádinky.