Obsah Směsi Třídění směsí Různorodé směsi Stejnorodé směsi (roztoky) Dělení směsí

Složení roztoků

Na obrázku jsou dvě láhve. V jedné láhvi je kyselina octová, ve druhé láhvi je ocet.

kyselina octová       ocet

V obou lahvích je chemická látka - kyselina octová. Přesto mají obě kapaliny rozdílné vlastnosti. Zatímco ocet se používá v kuchyni jako pochutina (na přípravu zálivek, ochucování pokrmů apod.), kyselina octová je velmi silná kyselina, jejíž požití je životu nebezpečné. Čím se obě kapaliny liší?

Na etiketě kyseliny octové je napsáno 98%. Na octu je napsáno 8%. Údaj na etiketě říká, že:

Ve stejném množství roztoku (100g) je v kyselině octové 98 g kyseliny, v octu pouze 8 g kyseliny. Ocet je zředěná kyselina octová (obsahuje málo kyseliny a hodně vody).

Složení roztoků se vyjadřuje množstvím rozpuštěné látky v roztoku.

Kolik gramů kyseliny a kolik gramů vody je 500 gramech 8% roztoku kyseliny octové?

ve 100 g 8% roztoku .................... 8 g kyseliny
  v 500 g 8% roztoku .................... x g kyseliny
x = 500 g · 8 g = 40 g
100 g

Hmotnost vody získáme, když odečteme hmotnost kyseliny od celkové hmotnosti roztoku:

m(vody) = m(roztoku) - m(kyseliny) = 500 g - 40 g = 460 g vody

V 500 g 8% roztoku je obsaženo 40 g kyseliny a 460 g vody.

Pokračovat