Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Křemík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Síra - shrnutí

Síra S je žlutý nekov. Nachází se v VI.A skupině periodické soustavy prvků. Má 6 valenčních elektronů.

V přírodě se vyskytuje volná (vzniká sopečnou činností nebo činností bakterií) nebo vázaná ve sloučeninách (oxidy síry, kyseliny, sulfidy).

Síra se vyskytuje v několika formách - krystalická, plastická, amorfní.

Hořením síry vzniká oxid siřičitý SO2. Je to jedovatý plyn pronikavého zápachu. Používá se ke konzervaci potravin a desinfekci sudů. Oxid siřičitý se podílí na vzniku kyselých deštů. Vyrábí se z něj kyselina sírová.

Kyselina sírová H2SO4 je bezbarvá kapalina vysoké hustoty. Je silně žíravá. Má dehydratační účinky (pohlcuje vodu). Vyrábí se z oxidu siřičitého. Používá se k výrobě velkého množství látek. Její 32% roztok slouží jako náplň olověných akumulátorů.

Zředěná kyselina sírová reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku vodíku. Koncentrovaná kyselina sírová reaguje s kovy za úniku oxidu siřičitého. Některé kovy se pasivují.

Sulfan H2S je bezbarvý plyn, který zapáchá po zkažených vejcích. Je prudce jedovatý. Sulfan je hořlavý. Pohlcováním sulfanu do vody vzniká sirovodíková voda. Přítomnost sulfanu se dokazuje olovnatými ionty (vzniká černá sraženina).

Dvouprvkové sloučeniny síry s kovy se nazývají sulfidy. Některé jsou důležitými surovinami pro výrobu kovů.

Pokračovat