Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Křemík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Sulfidy

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem.

Název sulfid vznikl z latinského názvu pro síru - sulfur a přípony -id.

Tabulka zakončení podle oxidačního čísla:

oxidaní číslokoncovka přídavného jména
I-ný
II-natý
III-itý
IV-ičitý
V-ičný/-ečný
VI-ový
VII-istý
VII-ičelý

Jaký vzorec má sulfid zinečnatý?

napiš značky prvků tvořících sulfid zinečnatý v obráceném pořadí, tedy zinek a síru Zn S
vyznač oxidační čísla atomů:
  • síra má v sulfidech vždy -II
  • oxidační číslo zinku urči z koncovky (zineč-natý odpovídá ox. číslu II)
ZnIIS-II
součet kladných a záporných oxidačních čísel musí být 0:
1 · II + 1 · (-II) = 0
ZnS

Jak se jmenuje sloučenina, která má vzorec PbS?

vyznač oxidační čísla atomů:
  • síra má v sulfidech vždy oxidační číslo -II
  • oxidační číslo olova si označíme jako x
PbxS-II
vypočítej oxidační číslo olova (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven 0):
1 · x + 1 · (-II) = 0
x - 2 = 0
x = 2
PbIIS-II
urči koncovku oxidačního čísla II-natý
vytvoř název sulfidusulfid olovnatý

Pokračovat