Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Křemík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Reakce kyseliny sírové s kovy

Reakce zředěné kyseliny sírové s kovy

Do zkumavek nalijeme 5 cm3 20 % kyseliny sírové a vhodíme kousek hořčíku, železa a kousek mědi. Na videu je pouze reakce kyseliny sírové s hořčíkem.

Zředěná kyselina sírová reaguje s hořčíkem a železem. Uniká bezbarvý plyn - vodík. S mědí zředěná kyselina sírová nereaguje.

Mg + H2SO4 H2 + MgSO4
Fe + H2SO4 H2 + FeSO4
Cu + H2SO4 nereaguje

Zředěná kyselina sírová nereaguje s mědí, protože měď patří mezi tzv. ušlechtilé kovy.

Reakce koncentrované kyseliny sírové s kovy

Do zkumavek nalijeme 5 cm3 koncentrované kyseliny sírové a vhodíme kousek hořčíku, železný hřebík a kousek mědi. Na videu je pouze reakce kyseliny sírové s mědí.

Koncentrovaná kyselina sírová reaguje s hořčíkem a mědí. Uniká bezbarvý plyn - oxid siřičitý. Se železem kyselina sírová reaguje pouze z počátku. Železo se pasivuje.

Mg + konc. H2SO4 MgSO4 + 2 H2O + SO2
Cu + konc. H2SO4 CuSO4 + 2 H2O + SO2
Fe + konc. H2SO4 nereaguje

Pasivace kovů

Některé kovy reagují s koncentrovanými kyselinami pouze zpočátku. Reakcí vzniká vrstvička oxidu, která zamezí kontaktu mezi kyselinou a kovem. Pokud jsou reaktanty odděleny, reakce neběží. Říkáme, že se kov pasivuje (pasivní znamená nereaktivní).

Kyselina sírová pasivuje železo. To je výhodné, protože můžeme přepravovat koncentrovanou kyselinu sírovou v železných cisternách, aniž by kyselina cisternu rozežrala.

Pokračovat