Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Křemík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Síra

síra

Síra je žlutá pevná látka. Patří mezi nekovy. Získává se těžbou sirných ložisek.


sopka

Síra se nachází poblíž sopek. Když dojde k sopečné erupci, vyvrhuje sopka do okolí lávu. Uvolňuje se také velké množství plynů, které obsahují síru.

Vyjmenuj některé známé sopky a najdi je na mapě.

sirné bakterie

Jiná síra se nachází v bažinách. Některé druhy bakterií potřebují síru ke svému životu. Mají schopnost přeměnit síru vázanou ve sloučenině na volnou síru. Vzniklá síra se pak ukládá na dně bažiny.

schéma atomu síry

Síra se nachází v VI.A skupině periodické soustavy prvků stejně jako kyslík. Má 6 valenčních elektronů. Její maximální kladné oxidační číslo je +IV. V sulfidech má záporné oxidační číslo -II.


Změny síry při zahřívání

Zkumavku naplníme asi do poloviny práškovou sírou. Zkumavku pak opatrně zahříváme nad plamenem.

Síra nejprve taje na žlutě zbarvenou taveninu, která po dalším zahřívání hnědne a silně vzrůstá její viskozita. Při teplotě asi 400 ºC se viskozita taveniny opět snižuje. Taveninu vylijeme do větší kádinky s vodou. Vzniká plastická síra.

Formy síry

Síra se vyskytuje v několika formách:

Pokračovat