Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Řada reaktivity kovů

Kdybychom podobné pokusy jako se zinkem, mědí a stříbrem provedli se všemi kovy navzájem, získali bychom tzv. řadu reaktivity kovů a vodíku

Řada začíná nejvíce reaktivními kovy (alkalické kovy a kovy alkalických zemin) a končí nejméně reaktivními kovy. Reaktivní kovy se slučují s ostatními prvky, proto se v přírodě vyskytují jen ve sloučeninách. Naopak nereaktivní prvky najdeme v přírodě volné = ryzí (např. zlato, stříbro, rtuť).

Kovy nalevo od vodíku se označují jako neušlechtilé. Kovy napravo od vodíku jsou ušlechtilé.

Z postavení prvku v řadě kovů se dá odvodit, že:

Kov tedy vytěsňuje ze soli jiný kov umístěný více napravo. Měď v předchozím pokusu vytěsnila stříbro (protože je napravo od mědi), ale nevytěsnila zinek (protože zinek je nalevo od mědi).

Pokračovat