Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Vytěsňování kovů z roztoků jejich solí


Do kádinky s 10% roztokem síranu měďnatého vložíme proužek zinkového plechu. Do druhé kádinky s 10% roztokem síranu zinečnatého vložíme proužek měděného plechu.

Na povrchu zinku v roztoku měďnaté soli se vylučuje červenohnědá měď. Ve druhé kádince reakce neprobíhá.

Síran měďnatý v roztoku je pentahydrát (obsahuje 5 molekul vody) - CuSO4 · 5 H2O. Pro jednoduchost v rovnici molekuly vody vynecháme. Víš, jak se pentahydrát síranu měďnatého běžně nazývá?

Zapiš reakci zinkového plechu s roztokem síranu měďnatého chemickou rovnicí!

Výsledek

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

Zinek vytěsnil měď z její soli (síranu měďnatého).

Do zkumavky s 1% roztokem dusičnanu stříbrného vložíme proužek zinkového plechu. Do druhé zkumavky s tímtéž roztokem vložíme proužek měděného plechu.

Na povrchu zinku i mědi se vylučují krystalky stříbra.

Zinek vytěsnil stříbro z její soli (dusičnanu stříbrného).
Měď vytěsnila stříbro z její soli (dusičnanu stříbrného).

Zapiš obě reakce chemickou rovnicí!

Výsledek

Zn + 2 AgNO3 Zn(NO3)2 + 2 Ag
Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2 Ag

Jak připravíš 100g 1% roztoku dusičnanu stříbrného?

Výsledek

100 gramů 1% roztoku připravíš tak, že navážíš 1 g dusičnanu stříbrného a smícháš ho s 99 g vody (= naměříš 99 ml).

hmotnost roztoku: m = 100 g
hmotnostní procento: 1% ⇒ hmotnostní zlomek: w = 0,01
hmotnost složky: m(s) = ? g

w(s) =m(s)
m (roztoku)

m(s) = w · m (roztoku) = 0,01 · 100 = 1 g (hmotnost dusičnanu stříbrného).

m(vody) = m (roztoku) - m(s) = 100g - 1 g = 99 gramů (hmotnost vody). 1 ml vody váží 1 gram ⇒ odměříme 99 ml vody.

Zinek vytěsňuje z roztoků solí měď i stříbro. Měď vytěsňuje jen stříbro. Z toho plyne, že schopnost vytěsňovat jiné kovy z roztoku klesa v řadě:

Zn > Cu > Ag

Pokračovat