Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Vyrovnávání oxidačně redukčních rovnic 2

Sopka

Na azbestovou síťku navršíme kopeček dichromanu amonného (pozor! je karcinogenní, použij ochranné pomůcky) a zapálíme ho pomocí hořící špejle.

Dichroman amonný se rozkládá na oxid chromitý, dusík a vodu.

Zapiš rozklad dichromanu amonného chemickou rovnicí (nezapomeň ji vyčíslit)

Výsledek

(NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4 H2O


Postup krok za krokem:

1. Nejdříve si napiš vzorce výchozích látek a produktů.

(NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + H2O

2. Urči oxidační čísla atomů.

(N-IIIH4)2Cr2VIO7 Cr2IIIO3 + N20 + H2O

3. Urči, u kterých atomů se změnilo oxidační číslo.

Vlevo je dusík s ox. číslem -III, vpravo je molekulární dusík (ox. číslo 0). Aby ze dvou atomů dusíku s ox. číslem -III vznikly dva atomy dusíku s ox. číslem 0, je potřeba přenést celkem 6 elektronů (2·3).

oxidace: 2 N-III - 6e- 2 N0     6

Na levé straně jsou 2 atomy chromu s ox. číslem VI, vpravo jsou 2 atomy chromu s ox. číslem III. Došlo tedy k redukci chromu. Na redukci dvou atomů chromu bylo třeba přenést opět šest elektronů.

redukce: 2 CrVI + 6e- 2 CrIII     6

4. Počty přenášených elektronů můžeme zkrátit:

oxidace: 2 N-III - 6e- 2 N0       6 6 ...... 1
redukce: 2 CrVI + 6e- 2 CrIII   6 6 ...... 1

5. Koeficienty doplň do rovnice před sloučeniny, ve kterých je atom s příslušným oxidačním číslem. (Jedničky se většinou nepíšou, ale je lepší si je pro přehled poznačit do rovnice).

1 (NH4)2Cr2O7 1 Cr2O3 + 1 N2 + H2O

7. Nakonec dopočítej ostatní atomy

Nalevo je 8 atomů vodíku (4·2), napravo jsou pouze 2, proto doplníme 4 před vodu.

1 (NH4)2Cr2O7 1 Cr2O3 + 1 N2 + 4 H2O

Počet kyslíků slouží jako kontrola. Vlevo je 7 atomů kyslíku, napravo je taky 7 atomů kyslíku (3 + 4)

Hotovo.

(NH4)2Cr2O7 Cr2O3 + N2 + 4 H2O

Pokračovat