Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Oxidační a redukční činidlo

Oxidační činidlo je látka, která způsobuje oxidaci jiné látky a zároveň se přitom sama redukuje.
Oxidační činidlo je akceptorem elektronů (přijímá elektrony od jiných látek).

Redukční činidlo je látka, která způsobuje redukci jiné látky a zároveň se přitom sama oxiduje.
Redukční činidla jsou donory elektronů (předávají elektrony jiným látkám).

Jedná látka může být v jedné reakci oxidačním činidlem, ale v jiné reakci redukčním činidlem.


Při reakci mědi s kyslíkem se měď oxiduje a kyslík redukuje.

Kyslík je tedy oxidační činidlo, protože způsobil oxidaci mědi a sám se přitom redukoval.

redukce kyslíku:     O0 + 2 e- O2-

Měď je redukční činidlo, protože způsobila redukci kyslíku a sama se přitom oxidovala.

oxidace mědi:     Cu0 - 2 e- Cu2+

Pokračovat