Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Redukce

Slovo redukce znamená zmešení, snížení (viz Slovník cizích slov).

Redukce je děj, při kterém dochází ke snižování oxidačního čísla částice.

Redukce je v podstatě opak oxidace. Při redukci dochází ke snižování oxidačního čísla. Elektrony, které odevzdala měď při oxidaci, přijímá kyslík. Tím mu přebývají dva záporné náboje a získává tak ox. číslo -II.

Oxidový anion vznikne tak, že atom kyslíku přijme 2 elektrony.

O0 + 2 e- O2-

čti: atom kyslíku příjímá 2 elektrony a vzniká oxidový anion.

Kolik protonů a elektronů má atom kyslíku? (viz periodická soustava prvků)

Řešení

Kyslík má protonové číslo 8 (viz PSP), to znamená, že má 8 protonů v jádře a stejný počet elektronů v obalu (8 elektronů).

+8 (součet nábojů protonů) - 8 (součet nábojů elektronů) = 0

Kolik protonů a elektronů má anion kyslíku O-2?

Řešení

Anion kyslíku má opět 8 protonů v jádře, ale v obalu má 10 elektronů. Výsledný náboj musí být -2.

+8 (součet nábojů protonů) - 10 (součet nábojů elektronů) = -2

Pokračovat