Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Oxidace

Slovo oxidace pochází z latinského názvu pro kyslík - oxygenium. Dříve si totiž lidé mysleli, že oxidaci může způsobit jenom kyslík.

Upozorňuju, že oxygenium je sice tvrdé y, ale oxidace s píše s měkkým i.

Oxidace je děj, při kterém dochází ke zvyšování oxidačního čísla částice.

Podívejme se na oxidaci trochu blíž. Už víme, že atom je elektroneutrální částice (má stejný počet kladných částic - protonů, a záporných částic - elektronů).

Kolik protonů a elektronů má atom mědi? (viz periodická soustava prvků)

Řešení

Měď má protonové číslo 29 (viz PSP), to znamená, že má 29 protonů v jádře a stejný počet elektronů v obalu (tedy 29 elektronů).

+29 (součet nábojů protonů) - 29 (součet nábojů elektronů) = 0

Měďěný plech před reakcí skutečně obsahuje elektroneutrální atomy mědi, proto je ox. číslo mědi 0. Když ale probíhá reakce, vznikají ionty měďnaté (ox. číslo +II), to znamená, že mědi přebívají dva kladné náboje (dva protony) a chybí jí dva elektrony. Tyto dva elektrony měď předala kyslíku.

Kation měďnatý vznikne tak, že se z atomu mědi odtrhnou 2 elektrony.

Cu0 - 2 e- Cu2+

čti: atom mědi odevzdává 2 elektrony a vzniká měďnatý kation.

Poznámka: Oxidační čísla píšeme k prvků vpravo nahoru římskými čísly (I, -II, V, ...). Náboje iontů píšeme také vpravo nahoru, ale arabskými číslicemi (0, 2+, 2-, ...). Hodnota oxidačního čísla je shodná s nábojem (např. -II a 2-)

Kolik protonů a elektronů má kation měďnatý?

Řešení

Kation měďnatý má také 29 protonů v jádře, ale v obalu má pouze 27 elektronů (výsledný náboj musí být +2 podle koncovky -natý).

+29 (součet nábojů protonů) - 27 (součet nábojů elektronů) = +2

Pokračovat