Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Koroze

Galvanické články nám nemusí vždy jen sloužit. Všude tam, kde se ve vlhkém prostředí dotýkají dva různé kovy, dochází k oxidaci reaktivnějšího kovu. Povrch kovu se změní. Tomuto jevu říkáme koroze.

Například když necháš někde venku ležet nový lesklý hřebík, tak za nějaký čas zrezaví. To je odborně koroze.

Slovo koroze vzniklo z latinského slova corrodere - okusovat, ohlodávat.

Koroze je urychlována:

Kovové povrchy chráníme před korozí vzdušným kyslíkem několika způsoby:

Pokračovat