Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Akumulátory

Některé typy galvanických článků se dají opakovaně dobíjet (např. olověný akumulátor v automobilu, dobíjecí baterky do digitálních fotoaparátů apod.)

olověný akumulátor

Olověný akumulátor se skládá z nádoby, ve které je roztok kyseliny sírové. Do roztoku jsou ponořeny desky z olova a z olova pokrytého vrstvou oxidu olovičitého. Při vybíjení článku se olovo oxiduje a oxid olovičitý se redukuje. Vzniká síran olovnatý a voda. Při nabíjení akumulátoru probíhá děj opačný.

Pb0 + PbIIO2 + 2 H2SO4 2 PbIISO4 + 2 H2O

Jak se zjišťuje, zda je akumulátor v automobilu vybitý?

Řešení

Měříme hustotu kyseliny sírové (hustoměrem).

Pokračovat