Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Danielův článek

Nejznámějším galvanickým článkem je Danielův článek.

Galvanický článek

Do jedné kádinky nalej 15% roztok síranu zinečnatého a vlož zinkový plech. Do druhé kádinky nalej 15% roztok síranu měďnatého a vlož měděný plech. Obě kádinky spoj U-trubicí naplněnou nasyceným roztokem dusičnanu draselného, jejíž konce jsou uzavřeny smotky vaty. Obě elektrody (plechy) připoj k voltmetru a poté k ampérmetru.

Na volmetru můžeme naměřit napětí, na ampérmetru elektrický proud. Časem napětí i procházející el. proud klesají, galvanický článek se vybíjí.

schéma Danielova článku

Danielův článek se skládá ze dvou elektrod (měděné a zinkové) a z roztoků elektrolytů (roztok Cu2+ soli a roztok Zn2+ soli). Zinková elektroda je ponořená do roztoku zinečnaté soli a měděná elektroda je ponořena do roztoku měďnaté soli.

Měď je ušlechtilejší kov než zinek, proto se bude z roztoku redukovat a vyloučí se na měděné elektrodě (můžeme ji pozorovat jako hnědočervený povlak).

na zinkové elektrodě:   Zn(s) Zn2+(aq) + 2 e-     oxidace

Záporná elektroda se nazývá katoda (elektrony se zde uvolňují).

Zinek je neušlechtilý kov, bude se proto oxidovat na zinečnaté ionty (elektroda se rozpouští).

na měděné elektrodě:   Cu2+(aq) + 2 e- Cu(s)    redukce

Kladná elektroda se nazývá anoda (elektrony se zde spotřebovávají).


celkový děj:   Zn(s) + Cu2+(aq) Zn2+(aq) + Cu(s)

Pokračovat