Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Oxidace a redukce

Zahřívání mědi v plameni

Kousek měděného plechu zahříváme v plameni kahanu, až se měď rozžhaví. Po vychladnutí na jejím povrchu pozorujeme černý povlak oxidu měďnatého.

Měď je látka červenohnědé barvy. Po vložení do plamene probíhá chemická reakce mědi s kyslíkem (ze vzduchu). Vzniká černý prášek (oxid měďnatý).

2 Cu + O2 2 CuO

Označ v této rovnici oxidační čísla prvků (vzpomeň si, že volné prvky mají vždy oxidační číslo 0, kyslík v oxidech má vždy oxidační číslo -II):

Oxidační číslo prvků v základním stavu (volných prvků) je rovno nule.

Řešení

2 Cu0 + O20 2 CuIIO-II

Všimni si, že u jednotlivých prvků se oxidační číslo změnilo. Měď měla před reakcí oxidační číslo 0 a po reakci se ox. číslo zvýšilo na +II. Zvyšování oxidačního čísla nazýváme oxidace.

Cu0 CuII

Naopak oxidační číslo kyslíku se snížilo z 0 na -II. Děj, při kterém se snižuje ox. číslo nazýváme redukce.

O0 O-II

Pokračovat