Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Reakce skladné (syntetické)

Skladnou reakcí (syntézou) nazýváme reakci, při které z několika jednodušších látek (prvků, sloučenin) vzniká jedna složitější látka.

Pokud spolu reagují dva chemické prvky, nazýváme tuto reakci přímá syntéza.
Kyslík má schopnost reagovat (slučovat se) s většinou prvků. Už jsme se setkali s reakcí kyslíku s vodíkem, kyslíku nebo kyslíku s hořčíkem. Také síra nebo chlor se mohou slučovat s dalšími prvky. (Opět jsme už viděli syntézu chloru s železem).

Zapiš chemickými rovnicemi následující syntézy:

Pokračovat