Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Procvičování chemických rovnic 3

Zapiš chemickou rovnicí hoření hořčíku.

Pokus: Na azbestovou síťku dáme několik hořčíkových hoblin. Jednu z hoblin uchopíme do kleští, nad kahanem zapálíme a vložíme mezi ostatní hobliny.

Hořčík hoří za vzniku bílého oxidu hořečnatého. Hoření můžeme podpořit přídavkem vody. (Hořčík má schopnost reagovat s kyslíkem ve vodě, vzniká oxid hořečnatý a vodík, který podporuje hoření.)

Zapiš pozorovaný děj chemickou rovnicí!

Výsledek

Mg + O2 2 MgO
Mg + H2O MgO + H2


Postup krok za krokem:

1. Na levou stranu zapiš symboly prvků nebo vzorce výchozích látek (v našem případě hořčíku a kyslíku - když něco hoří, tak to reaguje s kyslíkem! - pozor! kyslík tvoří dvouatomové molekuly):

Mg + O2


2. Nakresli šipku doprava (pokud běží současně i opačná reakce, nakresli zpětnou šipku):

Mg + O2


3. Na pravou stranu napiš symboly prvků nebo vzorce nově vzniklých molekul látek (v našem případě vzniká oxid hořečnatý):

Mg + O2 MgO

4. Vyčísli chemickou rovnici (to znamená, že musíš mít na obou stranách rovnice stejný počet atomů).

Mg + O2 MgO


Na levé straně rovnice jsou 2 atomy kyslíku, na pravé straně jen jeden, proto doplníme na pravou stranu dvojku před MgO.

Mg + O2 2 MgO


Teď máme na pravé straně rovnice 2 atomy hořčíku a na levé straně jenom jeden. Doplníme proto dvojku před hořčík:

2 Mg + O2 2 MgO


A jsme hotovi. Na levé straně jsou 2 atomy hořčíku a 2 atomy kyslíku, na pravé straně rovnice jsou také 2 atomy hořčíku a 2 atomy kyslíku.

4. Pro úplnost můžeme ještě doplnit skupenství látek:

2 Mg(s) + O2(g) MgO(s)

5. Reakce po přidání vody:

Mg(s) + H2O(l) MgO(s) + H2(g)

Pokračovat