Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Procvičování chemických rovnic 2

Hoření železa v chloru

Ve zkumavce zahříváme asi půl lžičky práškového železa. Po důkladném nahřátí vsypeme práškové železo do válce s chlorem.

Železo hoří za vzniku rezavých dýmů chloridu železitého.

Zapiš chemickou rovnicí reakci železa s plynným chlorem za vzniku chloridu železitého.

Výsledek

2 Fe + 3 Cl2 2 FeCl3


Postup krok za krokem:

1. Na levou stranu zapiš symboly prvků nebo vzorce výchozích látek (v našem případě železa a chloru - pozor! chlor tvoří dvouatomové molekuly):

Fe + Cl2


2. Nakresli šipku doprava (pokud běží současně i opačná reakce, nakresli zpětnou šipku):

Fe + Cl2


3. Na pravou stranu napiš symboly prvků nebo vzorce nově vzniklých molekul látek (v našem případě vzniká chlorid železitý):

Fe + Cl2 FeCl3

4. Vyčísli chemickou rovnici (to znamená, že musíš mít na obou stranách rovnice stejný počet atomů).

Fe + Cl2 FeCl3


Na levé straně jsou 2 atomy chloru, na pravé straně tři atomy chloru. Protože máme sudé a liché číslo, najdeme jejich společný násobek (společný násobek dvojky a trojky je šest). Doplníme tedy rovnici tak, aby vlevo bylo šest atomů chloru a vpravo taky.

Fe + 3 Cl2 2 FeCl3


Teď máme na pravé straně rovnice 2 atomy železa a na levé straně jenom jeden. Doplníme proto dvojku před železo:

2 Fe + 3 Cl2 2 FeCl3


A jsme hotovi. Na levé straně jsou 2 atomy železa a 6 atomů chloru, na pravé straně jsou také 2 atomy železa a 6 atomů chloru.

4. Pro úplnost můžeme ještě doplnit skupenství látek:

2 Fe(s) + 3 Cl2(g) FeCl3(s)

Pokračovat