Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Procvičování chemických rovnic 1

Hoření vodíku

Zapálíme vodík. Nad plamen dáme suchou kádinku.

Po chvíli se kádinka orosí. Vodík reaguje s kyslíkem ve vzduchu za vzniku vody.

Zapiš chemickou rovnicí reakci vodíku s kyslíkem za vzniku vody.

Výsledek

2 H2 + O2 2 H2O


Postup krok za krokem:

1. Na levou stranu zapiš symboly prvků nebo vzorce výchozích látek (v našem případě vodíku a kyslíku, plynný vodík i kyslík tvoří dvouatomové molekuly):

H2 + O2


2. Nakresli šipku doprava (pokud běží současně i opačná reakce, nakresli zpětnou šipku):

H2 + O2


3. Na pravou stranu napiš symboly prvků nebo vzorce nově vzniklých molekul látek (v našem případě vzniká voda):

H2 + O2 H2O

4. Vyčísli chemickou rovnici (to znamená, že musíš mít na obou stranách rovnice stejný počet atomů).

H2 + O2 H2O


Na levé straně jsou 2 atomy kyslíku, na pravé straně jen jeden, proto doplníme dvojku před H2O.

H2 + O2 2 H2O


Teď zase máme na pravé straně rovnice 4 atomy vodíku a na levé straně jenom dva. Doplníme proto dvojku před vodík:

2 H2 + O2 2 H2O


A jsme hotovi. Na levé straně jsou 4 atomy vodíku a 2 atomy kyslíku, na pravé straně jsou také 4 atomy vodíku a 2 atomy kyslíku.

Pokračovat