Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Chemické rovnice


Chemická rovnice je zápis chemické reakce vyjádřený značkami chemických prvků a vzorci chemických sloučenin.

Nyní se podíváme na reakci zinku s kyselinou chlorovodíkovou.

1 atom zinku reaguje se 2 molekulami kyseliny chlorovodíkové a vzniká 1 molekula chloridu zinečnatého a 1 molekula vodíku.


1 atom zinku 1 atom zinku
2 atomy chloru 2 atomy chloru
2 atomy vodíku 2 atomy vodíku

Zákon zachování hmoty (hmotnosti): počet a druh atomů v reaktantech musí být stejný jako počet a druh atomů v produktech.

Pokračovat