Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Látkové množství

1. způsob: celkový počet částic vydělíme Avogadrovou konstantou

n = N
NA

Jaká je hmotnost 6,023·1022 molekul SO2?

m = ?
N = 6,023·1022
NA = 6,023·1023
M (SO2) = 1 · Ar (S) + 2 · Ar (O) = 1 · 32 + 2 · 16 = 64

n = N = 6,023·1022 = 0,1 mol
NA6,023·1023

m = n · M = 0,1 · 64 = 6,4 g

Hmotnost 6,023·1022 molekul SO2 je 6,4 g.

Počítání atomů není v praxi možné. Abychom mohli operovat s látkovým množstvím, musíme vědět, kolik gramů váží 1 mol látky (kolik gramů váží 6,023·1023 částic).

Hmotnost všech částic v jednom molu látky vyjadřuje veličina molární hmotnost látky M. Molární hmotnost má jednotku g·mol-1 nebo kg·mol-1.

Molární hmotnost je hmotnost všech částic v jednom molu látky.

2. způsob: hmotnost všech částic vydělíme molární hmotností látky

n  =  m
M

3. způsob: celkový objem plynu vydělíme molárním objemem plynu

n  =  V
Vm

Tento třetí způsob vychází z Avogadrova zákona, který říká, že jeden mol plynů za stejných podmínek (stejný tlak, teplota) zaujímá stejný objem. Tento objem je 22,41 dm3 a nazývá se molární objem Vm. Platí za standardního tlaku: p = 101,325 kPa (kilopaskalů) a standardní teploty T = 273,15K (Kelvinů).

Avogadrův zákon říká, že jeden mol plynů za stejných podmínek (stejný tlak, teplota) zaujímá stejný objem.

Pokračovat