Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Avogadrova konstanta

Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Látkové množství se vyjadřuje ve zvláštních jednotkách - molech.

Jeden mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů v 0,012kg izotopu uhlíku 612C = 6,023·1023 částic.

To je 6 023 000 000 000 000 000 000 000 částic. Tomuto množství částic se říká Avogadrova konstanta a značí se NA. Jednotku má mol-1, protože je to počet částic v jednom molu látky.

NA= 6,023·1023 mol-1

Pokračovat