Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Typy chemických reakcí - test

1. Řešením osmisměrky získáš důležitý pojem:

anoda atom filtr kyselina mol Mn Na orbital oxid směs sůl voda Zn

K Y S E L I N A
N Ů E Z N A U N
L L A T I B R O
S T T R V T A D
Ě N O L L O I A
M I M I Z X D A
S C F L O M E A

Zde doplň tajenku:

2. Vyber typ reakce podle celkové změny:

1. CaCO3 CaO + CO2  


2. Cd2+ + S2- CdS  


3. KOH + H2SO4 KHSO4 + H2O  


4. ZnS + 2 HCl ZnCl2 + H2S  


5. 2 Pb(NO3)2 2 PbO + 4 NO2 + O2  


6. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu   


7. Cu + S CuS  


Pokračovat