Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Vytěsňování slabší kyseliny z jejích solí silnější kyselinou

Už jsme poznali, že sůl vzniká neutralizací. Kation soli pochází ze zásady a anion od kyseliny.

HCl + NaOH NaCl + H2O

Silnější kyselina má schopnost vytěsnit slabší kyselinu (tedy její anion) z její soli.

Mezi slabé kyseliny patří např. kyselina sulfanová H2S nebo kyselina uhličitá H2CO3.
Mezi silné kyseliny patří např. kyselina chlorovodíková HCl nebo kyselina sírová H2SO4.

Jako příklad si vybereme reakci sulfidu zinečnatého s kyselinou chlorovodíkovou:

ZnS + 2 HCl ZnCl2 + H2S

Sulfid zinečnatý ZnS je sůl kyseliny sulfanové H2S. Kyselina sulfanová je slabší kyselinou než kyselina chlorovodíková HCl. Když přilijeme kyselinu chlorovodíkovou na sulfid zinečnatý, kyselina chlorovodíková vytěsní slabší kyselinu sulfanovou. Vznikne sůl kyseliny chlorovodíkové, tedy chlorid zinečnatý, a uvolní se sulfan H2S.

Zapiš chemickými rovnicemi následující reakce:

Pokračovat