Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Srážecí reakce

Srážecí reakcí je chemická reakce, při které smícháme 2 roztoky a vyloučí se jedna málo rozpustná látka ve formě sraženiny.

Příprava sraženiny chloridu stříbrného

Smícháme roztok dusičnanu stříbrného AgNO3 (bezbarvý) s roztokem chloridu sodného NaCl (bezbarvý).

Po smíchání obou bezbarvých roztoků vznikne bílá sraženina chloridu stříbrného AgCl, která plave v roztoku NaNO3 (bezbarvý).

Tuto reakci zapíšeme rovnicí:

AgNO3(aq) + NaCl(aq) AgCl(s) + NaNO3(aq)

Šipkou dolů označujeme sraženinu. Sraženina se někdy označuje podtržením sloučeniny.

AgNO3(aq) + NaCl(aq) AgCl(s) + NaNO3(aq)

Tatáž rovnice se dá zapsat stručněji, abychom si usnadnili práci. K zápisu se používají tzv. iontové rovnice.

Iontové rovnice slouží ke stručnému zápisu chemické reakce. Uvádějí pouze ionty, které se přímo účastní chemické reakce.

Roztok AgNO3 obsahuje ionty Ag+ a NO3-. Roztok NaCl obsahuje ionty Na+ + Cl-.

Oba roztoky jsme smíchali:

Ag+ + NO3- + Na+ + Cl- AgCl + Na+ + NO3-

Srážecí reakce (vzniku sraženiny) se účastnily pouze ionty Ag+ a Cl-. Takto vypadá zkrácený zápis předcházející rovnice:

Ag+ + Cl- AgCl

I iontové rovnice se musí vyčíslovat. Navíc součet nábojů na levé straně rovnice se musí rovnat součtu nábojů na pravé straně rovnice. V předchozí rovnici je na levé straně součet nábojů 0 (- a + se vyruší) a na pravé straně je molekula (bez náboje).

Zapiš chemickou rovnicí (i iontovým zápisem) následující srážecí reakci:

Nyní porovnej svůj iontový zápis rovnice s iontovou rovnicí, která je nahoře jako ukázková. Jestli nevidíš žádný rozdíl, nemýlíš se. Z těch dvou zápisů vyplývá jeden důležitý poznatek. Kdykoliv smícháme libovolnou rozpustnou sůl stříbrnou s libovolným rozpustným chloridem, vznikne vždycky sraženina AgCl!

Vznik sraženin se využívá ke kvalitativní analýze neznámých iontů v roztoku nějakého vzorku. Chemickou analýzou se zabývá obor analytická chemie.

Kvalitativní analýza = složení roztoku. Chceme zjistit, co v něm plave (ale už nezjistíme, kolik toho tam plave).

Zapiš iontovým zápisem následující srážecí reakce:

Pokračovat