Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Neutralizační reakce (neutralizace)

Neutralizace je reakce kyseliny se zásadou a vzniká sůl dané kyseliny a voda.

Např. hydroxid sodný (zásada) reaguje s kyselinou chlorovodíkovou (kyselina) za vzniku chloridu sodného (sůl) a vody.

NaOH + HCl NaCl + H2O

Zapiš chemickými rovnicemi následující neutralizační reakce:

Pokračovat