Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Chemické nahrazování (substituce)

Při chemickém nahrazování (substituci) volný prvek nahradí prvek vázaný ve sloučenině. Původně vázaný prvek se uvolní.

Např. zinek reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku chloridu zinečnatého a vodíku. Video

Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2

Atom zinku nahradil atomy vodíku. Vodík se uvolnil.

Zapiš chemickými rovnicemi následující substituční reakce:

Pokračovat