Obsah Chemické reakce Typy chemických reakcí Redoxní reakce Látkové množství

Reakce rozkladné (analytické)

Rozkladné reakce jsou opakem skladných reakcí. Jedna složitější látka se štěpí (disociuje) na několik jednodušších látek.

Např. uhličitan vápenatý se při 900ºC rozkládá na oxid vápenatý a oxid uhličitý.

CaCO3 CaO + CO2

Rozklad může být způsoben různými faktory:

Faktor nutný pro rozklad látky se většinou vyznačuje nad reakční šipku. Pokud reakci vyvolává zvýšená teplota, píšeme nad reakční šipku malé písmeno t.

Zapiš chemickými rovnicemi následující syntézy:

Pokračovat