Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Prvky II.A skupiny - otázky a úkoly

 1. Které prvky nazýváme kovy alkalických zemin?
 2. Kontrola
  vápník, stroncium, baryum, radium
 3. Kolik valenčních elektronů mají prvky II.A skupiny? Kolikativazné jsou jejich atomy?
 4. Kontrola
  Prvky II.A skupiny periodické soustavy prvků mají 2 valenční elektrony. Mohou vytvořit dvě chemické vazby - jsou dvojvazné.
 5. Jaké vlastnosti má hořčík?
 6. Kontrola
  Hořčík je stříbrolesklý lehký kov. Je reaktivní. Je hořlavý.
 7. Můžeme hořící hořčík hasit vodou?
 8. Kontrola
  Ne, protože hořčík s vodou reaguje. Vzniká vodík, který je vysoce hořlavý!
 9. Co je to dural? K čemu se používá?
 10. Kontrola
  Dural je slitina hliníku, hořčíku, mědi a manganu. Z duralu se vyrábí např. rámy jízdních kol, součástky letadel a lodí atd.
 11. Čím je z chemického hlediska tvořen kotelní kámen? Jak se dá odstranit?
 12. Kontrola
  Kotelní kámen je uhličitan vápenatý. Dá se odstranit reakcí s kyselinou (v domácnosti můžem použít kyselinu octovou nebo citronovou).
 13. Z čeho se skládá malta?
 14. Kontrola
  Malta se skládá z písku, hydroxidu vápenatého (hašeného vápna) a vody.
 15. Jak vyrobíš vápennou vodu? K čemu se vápenná voda používá?
 16. Kontrola
  Vápenná voda je nasycený roztok hydroxidu vápenatého. Používá se k důkazu oxidu uhličitého.
Pokračovat