Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Oxid vápenatý CaO

Oxid vápenatý CaO

Oxid vápenatý je bílá pevná látka. Obvykle se označuje jako pálené vápno.

Oxid vápenatý se vyrábí ve vápenkách termickým rozkladem vápence.

Rozpouštění oxidu vápenatého ve vodě

Do kádinky s 50 ml destilované vody přisypeme lžičku oxidu vápenatého. Změříme teplotu a pH vzniklého roztoku.

Vzniklý roztok má zásadité pH.

Oxid vápenatý patří mezi tzv. zásadotvorné oxidy. Při jeho rozpouštění ve vodě vzniká hydroxid vápenatý.

Reakce páleného vápna s vodou se nazývá hašení vápna.

CaO + H2O Ca(OH)2

Pokračovat