Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Uhličitan vápenatý CaCO3

Uhličitan vápenatý se vyskytuje v přírodě jako nerost (kalcit, aragonit) nebo jako hornina (vápenec, mramor, křída).

Kalcit tvoří jeden ze stupňů Mohsovy stupnice tvrdosti nerostů. Který?
kalcit aragonit

Termický rozklad uhličitanu vápenatého

Do zkumavky nasypeme kousky vápence. Zkumavku zahříváme nad plamenem.

Uhličitan vápenatý se termicky (teplem) rozkládá na oxid vápenatý (pálené vápno) a oxid uhličitý.

CaCO3 CaO + CO2

Stejná reakce probíhá ve vápenkách.

hlemýžď zahradníJak se nazývá měkkýš na obrázku?

Schránky některých měkkýšů jsou tvořeny uhličitanem vápenatým. Také skořápka slepičích vajec je z uhličitanu vápenatého.

Důkaz uhličitanu vápenatého

Na kousek skořápky od vajíčka nebo na chránku měkkýše kápneme kyselinu chlorovodíkovou.

Uhličitan vápenatý reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku oxidu uhličitého. Unikající bublinky plynu můžeme vidět a slyšet.

CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + CO2 + H2O

krápníky

Uhličitan vápenatý se usazuje na stěnách rychlovarných konvic a praček jako tzv. vodní nebo kotelní kámen. Je třeba jej pravidelně odstraňovat, protože zvyšuje spotřebu energie na ohřev vody a může způsobit poškození pračky. Vodní kámen z rychlovarné konvice nejlépe odstraníme octem a z pračky kyselinou citronovou.

Krápníky v jeskyních jsou tvořeny uhličitanem vápenatým.


Pokračovat