Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Prvky II.A skupiny - test

Svoje znalosti prvcích II.A skupiny si ověř v následujícím testu. Otázky mohou mít více správných odpovědí.

1. Kovy alkalických zemin se nacházejí v:
I.A skupině
I.B skupině
II.A skupině
II.B skupině
2. Kolik valenčních elektronů mají kovy alkalických zemin?
0
1
2
3
3. Hořčík má chemickou značku:
H
Sr
Mg
Ca
4. Mezi kovy alkalických zemin nepatří:
sodík
vápník
stroncium
draslík
5. Hořčík je:
tvrdý kov
nekov
reaktivní
hořlavý
6. Vápenaté kationty barvý plamen:
zeleně
žlutě
červeně
fialově
7. Uhličitan vápenatý:
tvoří kotelní kámen
papírovou blánu na slepičím vejci
tvoří krápníky
má vzorec CaCO2
8. Ca(OH)2 je:
oxid vápenatý
hydroxid vápenatý
hašené vápno
vápenná voda
9. Oxid vápenatý:
má vzorec CaCO3
má vzorec CaO
je pálené vápno
vzniká tepelným rozkladem vápence
10. Kotelní kámen:
je tvořen zejména uhličitanem vápenatým
se nedá odstranit
se dá odstranit varem
se dá odstranit kyselinou