Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím z názvu halogenidu vzorec?

Jaký vzorec má chlorid hlinitý?

napiš značky prvků tvořících chlorid hlinitý v obráceném pořadí, tedy hliník a chlor Al Cl
vyznač oxidační čísla atomů:
  • chlor má v halogenidech vždy -I
  • oxidační číslo hliníku urči z koncovky (hlin-itý odpovídá ox. číslu III)
AlIIICl-I
vypočítej počet atomů chloru (počet atomů označíme x), součet kladných a záporných oxidačních čísel všech atomů musí být 0:
1 · III + x · (-I) = 0
3 - x = 0
x = 3
AlIIIO3-I
překontroluj, zda je součet ox. čísel všech atomů v molekule roven 0 AlIIICl3-I


Pokračovat