Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Molekuly - test

Přečti správně vzorce chemických sloučenin. Urči, z atomů kterých prvků se sloučenina skládá a urči počet těchto atomů.

Pokračovat