Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Chemicky čisté látky

Prvky a sloučeniny jsou chemicky čisté látky. Mají stálé neměnné složení a v důsledku toho i stálé vlastnosti, např. hustotu, teplotu tání, teplotu varu. Můžeme je zapsat chemickým vzorcem nebo značkou.

Chemické prvky jsou látky, které jsou tvořeny atomy se stejným protonovým číslem.

Chemické sloučeniny jsou látky, které jsou tvořeny atomy dvou a více různých prvků spojených chemickou vazbou.

Zařaď následující látky mezi prvky nebo sloučeniny

stříbro Ag
prvek
sloučenina
chlorid stříbrný AgCl
prvek
sloučenina
brom Br2
prvek
sloučenina
bromid draselný KBr
prvek
sloučenina
oxid vápenatý CaO
prvek
sloučenina
uran U
prvek
sloučenina

Pokračovat